VÄSTERUT!

Visionsbild mot Museibryggan framför Bohusläns museum.
Visionsbild mot Museibryggan framför Bohusläns museum. Illustration Sydväst.

Uddevalla växer mot havet

I Uddevalla finns både stora tillväxtmöjligheter och ambitiösa framtidsplaner. En spännande kombination. I västra centrala Uddevalla möter staden havet. Ett möte som ger stora möjligheter för fantastiskt boende och stadsliv alldeles intill Bäveån. Men läget skapar också stora utmaningar, inte minst på grund av de återkommande översvämningarna och klimatförändringarna.

Träpromenad längs mur med Bäveån på andra sidan.

En unik stadsdel vid Bäveån

Ett planprogramsarbete pågår för Västra centrum där vi jobbar fram en helhetsbild för hur en ny stadsdel ska utformas och gestaltas.

Visionsbild av Uddevallas nya medborgarhus. Framtagen av Wingårdhs.

Ett hus för alla

Visionen är att Uddevallas framtida medborgarhus blir en välkomnande plats för demokrati och gemenskap. En mötesplats som lockar till delaktighet, liv, lust och rörelse i centrala Uddevalla.

Nyheter