VÄSTERUT!

Illustration som visar Bäveåns mynning med Uddevallabron i fonden.
Vision för stadsutveckling kring Bäveån (klicka för att öppna) Illustration Sydväst arkitektur och landskap.

Uddevallas vision för stadsutveckling kring Bäveån

10 november tog kommunfullmäktige beslut om en helhetssyn och riktning för Uddevalla centrums framtida utveckling. Det är en vision som visar på områdets potential och attraktivitet men också nödvändiga lösningar mot stigande hav och mer frekventa skyfall.

– Stadsutvecklingsvisionen utgår från områdesplanen men är en fördjupning gällande kunskap, områdes komplexitet och påverkande förutsättningar, säger Patrik Petré som är strateg inom stadsutveckling.

Kommunen vill att stadens unika kvaliteter ska utvecklas för att möta morgondagens behov utifrån att:

  • Stadskärnan ska utvecklas med Bäveån i centrum
  • Vattenrum och vattenfront ska stärka mötet med å och fjord
  • Stadsbergen och grönstråk ska förädlas och stadens grönska utvecklas
  • Strandpromenaderna ska vara stadens rekreativa ryggrad
  • Verksamheter och infrastruktur ska ha människan och stadslivet i fokus

– Det är många intressenter som vill vara med och utveckla Uddevalla. Därför är det viktigt att det finns en beslutad vägledning för hur vi vill ta tillvara de unika lägena och skapa lustfyllda livsrum för olika liv och livsstilar. Inte minst i utrymmena mellan de hus och vägar vi bygger, berättar Patrik Petré.

Stadsutvecklingsvisionen innehåller fyra nya stadsdelar i området som sträcker sig från Västerbron i öster till Skeppsholmspiren i väster och från resecentrum i norr till Göteborgsvägen i söder.

  1. Västra centrum – en samlad och värdetät stad
  2. Södra Å-staden – en grön stadsdel nära berg och å
  3. Skansstaden – med berget i ryggen och solen i ansiktet
  4. Holmarna – en urban skärgård möter havet

Det är ett område på 143 hektar där vi ser en möjlighet att inom 30 år utveckla 4000 nya bostäder och skapa 2 kilometer längre vattenfront.

Det som pågår redan nu är att vi tar fram ett planprogram för Västra centrum. Det vill säga området norr om Bäveån, mellan Skansberget och Västerlånggatan. Den här stadsdelen ska bli en förlängning av centrum med boende, arbete och liv längs Bäveån. Här planerar vi också ett medborgarhus med kulturskola, scen, bibliotek, öppen kommunal service och arbetsplatser kan byggas för att binda ihop stråket mellan Kungstorget och Skansberget.

Uddevalla kommun har också köpt fastigheten Anegrund för att få rådighet och möjlighet att utveckla Södra Å-staden.

Läs hela visionen för stadsutveckling kring Bäveån

Vision för stadsutveckling kring Bäveån (klicka för att öppna) Illustration Sydväst arkitektur och landskap.