VÄSTERUT!

Idéskiss av Uddevallas medborgarhus. Människor står i en ljus entré.
Idéskiss över hur medborgarhuset skulle kunna se ut interiört. Illustration Wingårdhs.

Ett livfullt centrum

Vi tror att det är Uddevallaborna som är nyckeln till att skapa ett livfullt centrum. Därför vill vi satsa på ungdomar, kultur och moderna arbetsplatser i ett gemensamt medborgarhus som stärker centrum. Under våren 2022 kommer vi att bjuda in till en medborgardialog för att ta vara på era tankar och idéer.

Kulturskola, bibliotek och moderna arbetsplatser

Nuvarande stadshus har behov av moderna arbetsplatser och närhet till invånarna. Samtidigt behöver Kulturskolan och Stadsbiblioteket nya funktionella lokaler. I stället för att bygga, köpa eller renovera tre olika byggnader ser vi möjligheten att skapa en spännande mötesplats som samnyttjar lokaler kvällar och helger med invånare, föreningar och näringsliv. Till exempel genom musik- och dansstudios, blackbox, co-working spaces, utomhusuppträdanden med mera.

Idéskiss över Uddevallas medborgarhus.
Idéskiss över medborgarhusets exteriör. Illustration Wingårdhs.

Attraktiv mötesplats

Målet är att byggnaden ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar med en arkitektur som håller hög kvalitet, skapar identitet och stolthet. Inomhusmiljön och planlösningen ska vara flexibel för att underlätta både förändringar och samverkan. En attraktiv mötesplats med öppen kommunal service, scen, kulturskola, bibliotek och moderna arbetsplatser.

Projektet medborgarhus är en del av stadsutvecklingen inom Västra centrum och planeras i samverkan med Arwidsro samhällsfastigheter. Planen är att bygga medborgarhuset på fastigheten Pipfabriken där den gamla brandstationen ligger.

Vy över centrala Uddevalla västerut med planerade medborgarhuset i fonden.
Vy över centrala Uddevalla västerut med planerade medborgarhuset i fonden. Visionsbild av Wingårdhs.

Nyheter