VÄSTERUT!

Promenadstråk och trafikerad gatalängs Bäveån
Visionsbild över Södra Hamnplan med Petterssonska huset till höger och Gamla Badhuset i fonden. Illustration: Sydväst

Vision kring Bäveån

Visionen för stadsutveckling kring Bäveån i Uddevalla centrum visar på områdets potential och attraktivitet men också nödvändiga lösningar mot stigande hav och mer frekventa skyfall. Det är ett vägledande dokument som utgår från områdesplanen men är en fördjupning gällande kunskap, områdes komplexitet och påverkande förutsättningar.

Unika kvaliteter och morgondagens behov​

Kommunen vill att stadens unika kvaliteter utvecklas för att möta morgondagens behov genom att:

  • Stadskärnan utvecklas med Bäveån i centrum
  • Vattenrum och vattenfront stärker mötet med å och fjord
  • Stadsbergen och grönstråk förädlas och stadens grönska utvecklas
  • Strandpromenaderna blir stadens rekreativa ryggrad
  • Verksamheter och infrastruktur har människan och stadslivet i fokus

Fyra nya stadsdelar

Stadsutvecklingsvisionen innehåller fyra nya stadsdelar i Uddevalla centrum som sträcker sig från Västerbron i öster till Skeppsholmspiren i väster och från resecentrum i norr till Göteborgsvägen i söder.

  1. Västra centrum – en samlad och värdetät stad
  2. Södra Å-staden – en grön stadsdel nära berg och å
  3. Skansstaden – med berget i ryggen och solen i ansiktet
  4. Holmarna – en urban skärgård möter havet

Det är ett område på 143 hektar där vi ser en möjlighet att inom 30 år utveckla 4000 nya bostäder och skapa 2 kilometer längre vattenfront.

Ett nytt Uddevalla på klassisk mark

Bäveån har alltid varit Uddevallas pulsåder med bostäder och många viktiga verksamheter längs dess stränder. Den moderna visionen över utvecklingen kring Bäveån vill bygga vidare på den traditionen.

Bilden nedan visar hur Uddevalla förändrats sedan mitten av 1800-talet till idag. Båda bilderna är tagna från Kålgårdsberget och visar stora delar av det område vi nu kallar Västra Centrum. Den svartvita bilden är en av de tidigaste vi har över Uddevalla och är sannolikt tagen omkring 1865. 1867 stod nämligen Herrljungabanan klar, en järnväg som gick mellan Uddevalla och just Herrljunga. Dess station låg där Bohuslänsmuseum ligger nu. Och på bilden är där tomt.

Den stora vita byggnaden är Kampenhofs bomullsspinneri som byggdes 1856 och revs 1982. Stora delar av området som bilden visar finns med i visionen över utvecklingen kring Bäveån och kan om några årtionden vara bebyggt med 4 000 nya bostäder.

På den svartvita bilden ovan går vattenlinjen ännu vid Skansbergets fot. Detta område kom senare att fyllas igen, mestadels av muddermassor från ån. På bilden bestod området dock mest av sanka strandängar där kossorna betade. Det var också här Uddevallaborna slog läger efter den förödande branden 1806.

Öster om Skansberget byggdes Uddevalla tunnfabrik 1882, ungefär där brandstationen ligger idag. Fabriken var igång till 1935 och sysselsatte ett fyrtiotal personer. 

På samma plats planeras nu för ett medborgarhus – en attraktiv mötesplats med öppen kommunal service, scen, kulturskola, bibliotek och moderna arbetsplatser.

På bilden syns en arbetare vid fabriken som driver på midjeband på en tunna. Tagen tidigt 1900-tal.

Samtliga svartvita bilder kommer från Bohusläns museums samlingar.